80 GHz rádio-reléový spoj

Nový P2P mikrovlnný radio-releový spoj E-Link Eagle vysílá v bezlicenčním pásmu 70/80 GHz, s modulací 64 QAM, a s propustností do 3 Gb/s.