Optické WDM - CWDM - DWDM filtry

Optické WDM - CWDM - DWDM filtry

Výrobce

Pro zvýšení kapacity optického vlákna se využívá metoda vlnového multiplexu, která je založena na vysílání optického
záření na několika různých vlnových délkách.
WDM je systém s vlnovým multiplexem, kde dochází ke slučování dvou nebo více optických signálů v jednom optickém vlákně
s použitím rozdílných vlnových délek pro každý kanál.
CWDM je systém s hrubým vlnovým multiplexem, kde dochází ke slučování dvou nebo více optických signálů v jednom optickém
vlákně s použitím rozdílných vlnových délek pro každý kanál. Umožňuje až 18 kanálů na vlákno, odstup kanálů je 20 nm.
Vlnové délky specifikuje ITU-T G.694.2.
DWDM je systém s hustým vlnovým multiplexem. Možné rozestupy vlnových délek jsou následující:
12,5 GHz (odpovídá 0,1 nm), 25 GHz (0,2 nm), 50 GHz (0,4 nm) a 100 GHz a více (0,8 nm) .
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty